cách chỉnh giờ đồng hồ casio cho tính năng Day Counter

Cài đặt đếm ngày (Day Counter)

 

 

 

 

 

Sau đây là cách chỉnh giờ đồng hồ casio cho tính năng Day Counter

Bước 1: Đầu tiên, từ chế độ ban đầu bạn nhấn nút C (mode) cho đến chế độ đếm ngày (day counter), viết tắt là DC .

Bước 2: Tiếp đó, bạn nhấn giữ nút A (adjust) cho đến khi đồng hồ nhấp nháy liên tục.

Bước 3: Sau đó, bạn nhấn giữ nút B (reverse) hoặc nút D (forward) để lưu ký tự tên hoặc ngày kỷ niệm quan trọng nào đó của bạn vào khung trên mặt đồng hồ.

Bước 4: Bạn dùng nút C (mode) để di chuyển sang vị trí cài ký tự kế tiếp.

Bước 5: Bạn nhấn nút C (mode) để di chuyển con trỏ xuống khung dưới để cài đặt ngày, tháng, năm kỷ niệm quan trọng bằng cách nhấn nút B (reverse, nút D (forward).

Bước 6: Bạn nhấn nút A (adjust) để thoát ra khỏi chế độ cài đặt, màn hình sẽ thể hiện số ngày đã trôi qua hay sắp đến.

Bước 7: Cuối cùng, sau khi hoàn tất bạn nhấn nút C (mode) để quay về chế độ giờ hiện hành.

Nút C trên đồng hồ Gshock

4. Cách chỉnh giờ đồng hồ Casio G-Shock: Cài đặt giờ kim

Bước 1: Để chỉnh giờ kim bạn phải giữ nút D (forward) trong vòng 4s để nó về chế độ H-set. Màn hình bên dưới sẽ nhấp nháy, sau đó bạn tiếp tục nhấn nút D (forward) cho kim nhỏ của đồng hồ bên trái quay đến vạch 50.

Bước 2: Sau đó bạn nhấn nút C (mode) để kim đồng hồ tự quay.

Bước 3: Bạn nhấn nút B (reverse) hay nút D (forward) để điều chỉnh kim phút quay cho đến khi kim phút và kim giờ ở cùng vị trí 12h đúng.

Bước 4: Bạn nhấn nút A (adjust) để thoát ra khỏi chế độ chỉnh kim (lúc này kim sẽ khớp với đồng hồ Analog).

Nhấn Adjust để thoát chế độ chỉnh kim

Lưu ý:

• Bắt buộc ngoại trừ kim chỉ giờ không đúng số 12, thì phải chỉnh nút B và D để tăng, giảm kim đồng hồ về vị trí 12.

• Sau đó nhấn nút A để nhấp nháy hiển thị 00:00:00.

• Đồng hồ tự động cập nhật đúng theo giờ điện tử.

• Nhấn nút A để thoát khỏi chế độ chỉnh kim.

Cách Chỉnh ngày giờ Đồng Hồ Casio 3 Nút Đơn Giản Nhanh Dễ Trong 1 Phút

Bước 1: Nếu đã là giờ hiện hành thì bỏ qua bước này, nếu không, Ấn Nút MODE đến khi màn hình mất chữ ST, AL và hiện ra thời gian hiện hành.

Bước 2: Ấn Nút LIGHT để chuyển đến giá trị thời gian muốn chỉnh (giờ, phút, giây, am/pm, tháng, thứ, ngày).

Bước 3: Ấn nút START (hoặc Nút START/STOP) để điều chỉnh tăng giảm giá trị muốn chỉnh. Lặp lại Bước 2 và Bước nếu bạn muốn chỉnh giá trị thời gian khác.

Bước 4: Bạn Ấn Nút MODE để kết thúc cài đặt giờ hiện hành.

Related Posts

About The Author

Loading Facebook Comments ...